WARM-MIX L
ПДФ Печат Е-мейл

ЕНЕРГО-СПЕСТЯВАЩА ДОБАВКА ЗА ТОПЛИ АСФАЛТОВИ СМЕСИ

LOW-THERM 4G

Терминът “Топъл асфалт” е съвкупност от 3 вида технологии, позволяващи производство и полагане на асфалт при по-ниски температури в сравнение с традиционния горещ асфалт

        ♦   Защо се разработват?

 •   Първопричина: Протоколът от Киото (1997) за ограничаване и намаляване на емисиите в атмосферата
 •   Впоследствие: Разкриване на редица потенциални предимства на топлия асфалт в сравнение с горещите смеси

      ♦  Видове технологии:

 • Микро-разпенване на битума с вода (модифициране на асфалтовата база)
 • Микро-разпенване на битума с вода (инертни материали с кристалинна вода-зеолит)
 • Органични добавки (смоли и парафини), променящи параметрите на битума и температурния диапазон

При всички тези технологии оскъпяването е по-голямо от потенциалните икономии от спестяването на енергия (гориво)

LOW-THERM 4G e първата добавка за “Топъл асфалт”, осигуряваща реално намаляване на производствените разходи. Тя осигурява намаляване на температурата за производство и полагане до 70 градуса без промяна на характеристиките на битума.

♦  Икономически предимства

 • Намален разход на гориво, по-ниска себестойност на асфалта
 • Елеминира необходимостта от адхезионна добавка
 • Възможност за влагане на значителен процент фрезован асфалт
 • Намалява амортизацията на асфалтовата база
 • Удължен експлоатационен срок на покритието поради по-ниско първоначално окисляване на битума

        ♦  Производствени предимства

 • По-лесно уплътняване
 • Работа при ниски околни температури
 • Възможност за удължаване на строителния сезон
 • По-дълги разстояния и време за транспорт на асфалта
 • Полагане в райони със стриктни ограничения за качеството на въздуха и рестрикции за емисии.

        ♦  Екологични предимства

 • Намалени емисии в атмосферата (възможност за търговия с квоти)

 • По-добри условия за труд на работещите и по-висока мотивация

 


 
., Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting